Kunst-S-interieur-120.jpg

Nieuws 

Door de corona-crisis wordt er binnen de afdelingen allerlei alternatieven bedacht om de schapen aan mede-fokkers te presenteren. Zo worden er in Drenthe, Friesland, in de kop van Noord-Holland en op Texel openstaldagen georganiseerd.

De fokkersclub Overijssel en Flevoland probeert met een digitale presentatie een activiteit te organiseren om de dieren onder de aandacht te brengen. 

 

Onderstaand ook nieuws over de premiekeuring 2021 en de voorjaarsledenvergadering op 14 februari 2022. 

Premiekeuring
 

Dit jaar zijn er twee rammen voor een predicaat aangevraagd. Ram 1709-07000 van fokker/eigenaar Jan Zandman uit Den Ham werd aangevraagd voor het predicaat premieram. Ram 1162-76635 van eigenaar Martijn Berendsen uit Beuningen en fokker Bart Noordhuis uit Een werd zowel voor het predicaat premieram als keurram aangevraagd. 

De commissie bestaande uit Gorrit Haintje Kuipers, Henri Blok, Fons Pierik en NSFO-inspecteur Johan Knaap hebben op basis van getoonde lammeren bij Jan Zandman ram 1709-07000 het predicaat premieram toegekend.

Omdat ram 1162-76635 door diverse fokkers is ingezet moest de commissie meerdere adressen bezoeken om nakomelingen te kunnen beoordelen. Hiervoor hebben ze de bedrijven van Bart Noordhuis, André Kemperink en Martijn Berendsen bezocht en kwamen uiteindelijk tot het oordeel dat aan deze ram het predicaat keurram kan worden verleend.

Keuring bij Jan Zandman met ram 1709-07000
 

Keuring bij Martijn Berendsen met ram 1162-76635
 

Ledenvergadering
 

De voorjaarsledenvergadering zal op 14 februari 2022 gehouden worden bij Landgoed Het Rheints, Reintszijweg 5 in Enter.